Sự kiệnChính Sách Vinh Danh Chí Tôn Độc Quyền

Chính Sách Vinh Danh Chí Tôn Độc Quyền

08/04

Đại hiệp thân mến,

Tiểu Chiêu xin gửi tới các đại hiệp Chính sách Vinh Danh Độc Quyền Chí Tôn Kiếm Vũ Thiên Hành Ca như sau.

Vinh Danh Cấp VIP
Cấp VipPhần QuàQuà Dành Cho All Server
11Rương Tự Chọn Thánh Binh-TiênBí Kíp Giang Hồ Lam*2 + Tiên Ngọc Khóa*300 + Lệnh Tầm Bảo Tự Chọn*5
12Rương Tự Chọn Cánh - Đế ABí Kíp Giang Hồ Lam*3 + Tiên Ngọc Khóa*500 + Lệnh Tầm Bảo Tự Chọn*8
13Rương Tự Chọn Tọa Kỵ - Đế BBí Kíp Giang Hồ Lam*5 + Tiên Ngọc Khóa*700 + Lệnh Tầm Bảo Tự Chọn*10
14Siêu Xe - Thần - Ferrari F2008Mảnh Thần Binh*1 + Tiên Ngọc Khóa*900 + Lệnh Tầm Bảo Tự Chọn*12
15Rương Tự Chọn Thần Binh-Tiên AMảnh Thần Binh*2 + Tiên Ngọc Khóa*1100 + Mảnh Thần Thú*10
16Mảnh Thần Thú*300Mảnh Thần Binh*3 + Tiên Ngọc Khóa*1500 + Mảnh Thần Thú*20
17Mảnh Thần Thú*300Mảnh Thần Binh*4 + Tiên Ngọc Khóa*2000 + Mảnh Thần Thú*30
18Mảnh Đại Thiên Tôn*300Mảnh Siêu Xe*2 + Tiên Ngọc Khóa*2500 + Mảnh Thần Thú*40
19Mảnh Đại Thiên Tôn*300Mảnh Siêu Xe*5 + Tiên Ngọc Khóa*3000 + Mảnh Thần Thú*50
20Mảnh Đại Thiên Tôn*300Mảnh Siêu Xe*10 + Tiên Ngọc Khóa*5000 + Mảnh Thần Thú*60

Chúc Đại Hiệp chơi game vui vẻ!

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ