Sự kiện[HOT] NGÀY ĐẸP 05/05 KIẾM VŨ SIÊU SALE KIẾM HỒN!

[HOT] NGÀY ĐẸP 05/05 KIẾM VŨ SIÊU SALE KIẾM HỒN!

06/05

[HOT] NGÀY ĐẸP 05/05 KIẾM VŨ SIÊU SALE KIẾM HỒN!

𝟏. Siêu Sale Kiếm Hồn

Thời gian: Duy nhất 05/05

Với từng mốc Nạp (Kiếm Hồn) Đại Hiệp sẽ được Bonus thêm như sau:

- Mốc 2500: +500 Tiên Ngọc

- Mốc 5000: +500 Kiếm Hồn

- Mốc 10000: +2000 Kiếm Hồn

- Mốc 20000: +4000 Kiếm Hồn

- Mốc 25000: +6250 Kiếm Hồn

*Lưu Ý:

- Sự kiện chỉ diễn ra trong 1 ngày 05/05

- Sau khi nạp xong, quà bonus sẽ dược gửi qua thư vào ngày 06/05

- Không áp dụng nạp các gói bằng Funcoin, Inapp Purchase ( iOS và Android ), SMS

- Đây là sự kiện nạp đạt mốc, khi kết thúc sự kiện, sẽ tính mốc cao nhất bạn đạt được để gửi quà

Ví dụ bạn nạp mốc 25000 Kiếm Hồn, thì bạn sẽ nhận thêm 6250 Kiếm Hồn.

𝟐. Đua Top Tiêu Kiếm Hồn

Thời gian: 05/05 - Hết ngày 08/05

TOP 1: (Điều kiện tiêu tối thiểu 25000)

Danh Hiệu - Nhất Đại Phú Hào

Dấu Chân - Ngọn Lửa Đêm Hè

Rương Tự Chọn Bảo Bảo Thần - A

Rương Tự Chọn Trang Sức Bảo Bảo-Tiên*6

Mảnh Đồng Hành*100

TOP 2: (Điều kiện tiêu tối thiểu 20000)

Dấu Chân - Khu Vui Chơi

Rương Tự Chọn Bảo Bảo-Tiên A

Rương Tự Chọn Trang Sức Bảo Bảo-Tiên*5

Mảnh Đồng Hành*80

TOP 3: (Điều kiện tiêu tối thiểu 15000)

Dấu Chân - Khu Vui Chơi

Rương Tự Chọn Bảo Bảo-Tiên A

Rương Tự Chọn Trang Sức Bảo Bảo-Tiên*4

Mảnh Đồng Hành*60

TOP 4-10: (Điều kiện tiêu tối thiểu 10000)

Dấu Chân - Khu Vui Chơi

Rương Tự Chọn Bảo Bảo-Đế A

Rương Tự Chọn Trang Sức Bảo Bảo-Tiên*3

Mảnh Đồng Hành*45

TOP 11-20: (Điều kiện tiêu tối thiểu 7500)

Dấu Chân - Khu Vui Chơi

Rương Tự Chọn Bảo Bảo-Đế A

Rương Tự Chọn Trang Sức Bảo Bảo-Tiên*2

Mảnh Đồng Hành*30

*Lưu Ý:

- Đây là sự kiện Đua TOP Tiêu, không phải sự kiện Tích Tiêu nhận quà.

- Mỗi TOP chỉ có duy nhất 1 người.

- Các TOP cần phải tiêu đủ số Kiếm Hồn tối thiểu mới tính là đủ điều kiện tranh TOP

- Ví dụ:

+ Bạn tiêu 24k Kiếm Hồn và bạn là người tiêu nhiều nhất. Tuy nhiên vẫn không đạt điều kiện tiêu tối thiểu => Bạn chỉ có thể đạt được TOP 2

+ Bạn tiêu 24k Kiếm Hồn, tuy nhiên ở phía trên bạn có 20 người tiêu nhiều hơn bạn => Bạn sẽ bị out top.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ